Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Наукова діяльність > Дипломні проекти > Бакалаври > 2020 Рiк

2020 Рiк


Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Презент. Аннот./повний текст
uk   ru   en
Александрова Тетяна Олександрівна Створення методології та програмного забезпечення для міграції існуючого веб-сайту на платформу CMS WordPress к.т.н., доц. Кисельов Г.Д. pdf     
Андрущенко Анна Владиславівна Віддалений моніторинг пацієнтів на дому д.т.н., профессор Петренко А.І. pdf     
Беляєв Євгеній Андрійович Інструментарій для спрощення розробки мобільних додатків доцент, к.т.н., Булах Б.В. pdf     
Бєлашов Роман Ігорович Cloudlets та туманні обчислення як інтелектуальний шлюз, який зменшує навантаження на хмарні сервери в IoT ас. Попеляєв Д. П. pdf     
Білоус Євгенія Юріївна Дослідження мультиагентного підходу при створенні систем керування дистанційним навчанням к.т.н., доц. Кисельов Г.Д. pdf     
Бойко Ксенія Олегівна Розробка стилістики і шаблонів веб-сайту кафедри при використанні платформи CMS WordPress к.т.н., доц. Кисельов Г.Д. pdf     
Брижатенко Руслан Олегович Використання технологій доповненої реальності в навчальному процесі доц. к.т.н. Безносик О.Ю. pdf     
Василевич Богдан Сергійович Аналіз засобів для реалізації технологій багатофакторної біометричної автентифікації користувачів у мобільних додатках доцент, к.т.н., Капшук О.О. pdf     
Воловик Іван Максимович Дослідження використання безсерверної технології для навчання нейронних мереж Науменко Т. О. pdf     
Вохранов Ілля Анатолійович Застосування методів машинного навчання в статичному аналізі програмних кодів доцент, к.т.н., Булах Б.В. pdf     
Гірянський Богдан Петрович Визначення кардіоваскулярних захворювань методами машинного навчання к.т.н., доц. Харченко К.В pdf     
Гнилоскуренко Михайло Святославович Дослідження способів оптимізації енергоспоживання багатоквартирного будинку засобами грід-інфраструктури доц., к.т.н. Кірюша Б.А. pdf     
Григорян Борис Валерійович Використання методів машинного навчання для генерації тривимірних моделей об'єктів на основі двовимірних зображень доц., к.т.н., Чкалов О. В pdf     
Грудович Володимир Іванович Розробка серверної частини мобільного додатку організації служби донорства крові з використанням мікросервісної архітектури Науменко Т.О. pdf     
Данилюк Василь Миколайович Веб-сервіс автоматизованої побудови регулярних виразів ст. вик, к.т.н. Сергєєв-Горчинський О.О. pdf